Játékszabály

Az OTP Bank Nyrt. „OTP Business – Üzletrace 3.0” című játékának hivatalos Játékszabályzata

1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek

1.1. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cégjegyzékszám: 01-10-041585, a továbbiakban: „Szervező”

1.2. A Játék lebonyolításában együttműködő Partnerek (továbbiakban: „Partnerek”): 

 • EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094 Budapest, Páva utca 13. 5. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-714023)
 • Bank Simulations Kft. (2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 87/B., cégjegyzékszám: CG-13-09-177162)

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban részt vehet minden a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi felsőoktatási intézményben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

2.1.1. a Játék részét képező online regisztrációs felületen (továbbiakban: „Regisztrációs felület”) megadja a következő, valóságnak megfelelő személyes adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és checkbox bejelölésével elfogadja a Partnerek adatkezelési tájékoztatóját és a felhasználási feltételeket,

2.1.2. a Regisztrációs felületre való belépést követően kitölti a Játékra való jelentkezéshez szükséges profil oldalon az adatait (telefonszám, cím, születési idő, tanulmányok, nyelvi ismeretek, IT ismeretek, illetve munkahelyre vonatkozó adatok), 

2.1.3. a Regisztrációs felületen belül, a Játékra való jelentkezést követően megadja, hogy honnan hallott a játékról, 

2.1.4. az „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.” checkbox bejelölésével elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárul adatai jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez, és

2.1.5. a „Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót és hozzájárulok a banki termékekkel kapcsolatos ajánlatok (beleértve a személyre szabott ajánlatok) kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez az OTP Bank Nyrt. által.” checkbox bejelölésével kijelenti, hogy hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez,

2.1.6. Szervező vagy Partnerek kérésére a 2.1 pontban meghatározott felsőfokú hallgatói jogviszonyát érvényes diákigazolvány bemutatásával igazolni tudja,

2.1.7. elfogadja, hogy a Játékban csak 3 fős csapatban tud részt venni.

2.2. A Játékból ki vannak zárva Szervező és a Partnerek a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A játék további feltételei

3.1. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer és egy e-mail címről jogosult regisztrálni a Játékba. Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri regisztráció esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost jelen dokumentum 9. fejezetének erre vonatkozó alpontjai alapján a Játékból kizárja.

3.2. A játékbank való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Játékosoknak egyenként kell regisztrálniuk. Az a csapattag lesz a csapatkapitány, aki létrehozza a csapatot. Neki joga van a csapatnevet megadni, azt megváltoztatni, illetve a többi csapattagot a csapatába meghívni. 

3.3. A játékban való részvétellel a játékosok tudomásul veszik, hogy döntőbe jutás esetén a személyes jelenlétükre szükség van és vállalják a döntő helyszínére történő utazás költségeit és vállalják, hogy a döntő lebonyolításához szükséges időre szabaddá teszik magukat, hogy személyesen jelen tudjanak azon lenni. 
Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a Csapatot, amely csapattagjai közül bármely Játékos a döntő helyszínén és időpontjában személyesen nem jelenik meg, a jelen dokumentum 9. fejezetének erre vonatkozó alpontjai alapján a Játékból kizárja.

3.4. A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják, hogy döntőbe jutás esetén, hang és videó felvétel, valamint fényképek készüljenek róluk, melyeket a Szervező időben korlátlanul felhasználhat a versenyt népszerűsítő kommunikációja során.

4. A Játék időtartama 

A Játék 2019. szeptember 19. 16:00 és 2019. november 8. 23:59 között tart, és több részből áll:

 • regisztrációs időszak: 2019. szeptember 19. 16:00 és 2019. október 15. 23:59
 • online selejtező játék: 2019. október 16. 16:00 és 2019. október 29. 23:59
 • a döntő időpontja: 2019. november 8. 9:00-18:00, helyszín: OTP Lab (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.)

5. A Játék menete

5.1. A játékot 2019. szeptember 19-én hirdeti meg a Szervező a www.uzletrace.otpbusiness.hu weboldalon, „Üzletrace 3.0” címmel. 

5.2. A játék weboldalán a potenciális játékosoknak lehetőségük van előzetesen kipróbálni a játékot egy bemelegítő játék (úgynevezett warm-up game) keretében, melynek végén regisztrálni tudnak a játékba. Akik nem élnek a kipróbálási lehetőséggel, azok külön is tudnak regisztrálni a játék weboldalán.

5.3. A regisztrációs időszak után a 3 fős csapatok számára elérhetővé válik a Játék felülete. Az online selejtező játékban különböző szituációs és szakmai feladatokat oldanak meg a Játékosok feleletválasztással, illetve számbeírással. A mentett megoldások a játék felületen láthatók, és a selejtező határidejéig módosíthatók. A Játékosok, mint csapat fognak belépni és játszani, így nem kell a csapat tagjainak külön-külön megoldaniuk a feladatokat, hanem közösen oldják meg. A csapat bármelyik tagjának regisztrációjával beléphetnek, és megoldhatják a feladatokat. A Játékosok felelőssége, hogy ha befejezték az összes feladatot, a böngésző frissítésével átnézzék, hogy a megfelelő döntések kerültek-e elmentésre. 

5.4. A selejtező játékban előfordulhatnak olyan feladatok, melyek csak bizonyos válaszok esetén kerülnek megjelenítésre a Játék során. Például az 1. feladatot ’A’ válasz esetén a 2. feladat követi, majd azután jelenik meg a 3. feladat; de az 1. feladatra adott ’B’ vagy ’C’ válasz esetén közvetlenül a 3. feladattal folytatódik a játék. Az ilyen elágazásos feladatok megoldásának utólagos módosítása maga után vonja a nem minden esetben megjelenő feladat(ok) megoldásának törlését. 

5.5. A Játék során mindig a legutoljára mentett megoldást veszi figyelembe a rendszer.

5.6. A pontozást a selejtező lezárása (2019. október 29.) után maximum 2 munkanappal végzi el a rendszer, a mentett megoldások alapján. A pontozási feltételrendszer (hogy az egyes feladatok egyes válaszai hány pontot érnek) szintén ekkor válik publikussá a weboldalon.

5.7. A selejtező játék lezárását és a kiértékelést követően a 6 legtöbb pontot szerző csapat jut be a Játék 2019. november 8-án tartandó élő döntőjébe. A nyerteseket a regisztrációkor megadott elérhetőségeken értesíti a Partnerek legkésőbb 2019. november 2. 16:00-ig.

5.8. Pontegyenlőség esetén az egyenlő pontszámmal rendelkező csapatok a regisztrációkor megadott e-mail címükre extra feladatot kapnak. 2019. október 30-án 12:00 óráig, visszaküldési határidő 2019. október 31. 12:00 óráig. A kiértékelését a Partnerek végzik, és 2019. október 31-én 16:00-ig befejezik és tájékoztatják a döntőbe jutott csapatokat. Az extra feladat eredménye dönti el a végső eredményt.

5.9. A döntő során először egy online üzleti szimulációs kihívást kapnak a döntős csapatok, ami a selejtezőhöz képest egy összetettebb feladat. A szimuláció során a játékosok vállalatirányításhoz kapcsolódó stratégiai döntéseket hoznak az IT, a sales, a marketing, a HR és a finanszírozás területén, üzleti és pénzügyi kimutatások alapján. Mindezt szimulált versenypiaci környezetben, ahol a csapatok egymás versenytársai. 
A szimuláció végén a szimulációban alkalmazott és a jövőre vonatkozó üzleti stratégiájukat, prezentáció formájában adják elő a csapatok a zsűrinek. 
A zsűri, mint potenciális befektetők csoportja, szakmai szempontok szerint dönt arról, hogy mely cég(eket) tartja a legvonzóbbnak a szimulációs teljesítmény és a prezentációban előadott üzleti tervek alapján. A zsűri a csapatok közül az első három helyezettet díjazza a 6. pontban részletezett nyereményekkel. 

6. A Játékban megszerezhető nyeremény

6.1. A játék során a döntőben 1.-3. helyezést elért csapatok az alábbi pénznyereményben részesülnek, melyet a játék lebonyolításáért felelős Partnerek juttatják el a nyertesekhez.

 • Első helyezett díjazása: 900.000,- Ft a csapatnak
 • Második helyezett díjazása: 600.000,- Ft a csapatnak
 • Harmadik helyezett díjazása: 450.000,- Ft a csapatnak

7. Értesítés, Ajándékok átadása

7.1. A 6. pontban szereplő nyeremény jogosultjait a Szervező és Partnerek közösen a 2. és 3. pontban szereplő feltételek teljesülésének ellenőrzését követően, a 2019. november 08. napján (döntő) állapítja meg.

7.2. Amennyiben a Játékosok a 2. és 3. pontban részletezett feltételeknek minden szempontból megfelelnek (a Szervező a feltételek teljesülését bármikor ellenőrizheti), úgy a Játék során a döntőben 1.-3. helyezést elért csapatok részére a 6. pontban szereplő nyereményeket a játék lebonyolításáért felelős Partnerek folyósítják a nyertes csapatok számára, a Döntő során megadott lakossági bankszámlájukra, legkésőbb a döntő napjától számított 30 naptári napon belül.

7.3. A Játékosok a kiválasztás eredményét a jelen szabályzat 2.1. pontjában meghatározott „Részvételi feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják.

8. Adózás

8.1. A 6. pontban írt nyeremény után az adó és járulék kötelezettséget a lebonyolításért felelős Partnerek fizetik meg az Adóhatóság felé, a Játékosoknak, mint magánszemélyeknek nincs befizetési kötelezettségük.

9. Általános rendelkezések

9.1. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

9.2. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot Szervező a www.uzletrace.otpbusiness.hu weboldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.3. Szervező a Játékkal kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását az info@uzletrace.hu címen biztosítja. 

9.4. A Játékosok vállalják, hogy Szervező és Partnerek a nevüket közzé tegye.

9.5. Szervező és Partnerek kizárják a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név elírása, cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, adatváltozás bejelentésének elmaradásából következő adatkülönbözőség stb.) eredő károk, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja. Az esetleges megváltoztatásról, illetve visszavonásról Szervező a www.uzletrace.otpbusiness.hu weboldalon nyújt tájékoztatást.

9.7. Szervező és Partnerek a rajtuk kívül álló okokból bekövetkező, a weboldal futási felületén felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a weboldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A regisztrációval  Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn és Partnereken kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, a szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező és Partnerek az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak. A szerveridő a Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.

9.8. Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a Játékban, kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg a Regisztrációs felületen, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Partnerek mindennemű felelősségét kizárja.

9.9. Szervező és Partnerek fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékos regisztrációját töröljék. Szervező a Játékosnak a Játékból való kizárását a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a tudomására jut.

10. Adatvédelem

10.1. A játékban való részvételhez a Partnerek „EcoSim myAccount” nevű programján keresztül tudnak regisztrálni önkéntes alapon a Játékosok, itt tudják kezelni személyes adataikat, és csapatba szerveződni. A személyes adatoknak a Partnerek, mint önálló adatkezelők által történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az EcoSim myAccount adatkezelési - és felhasználási tájékoztatója tartalmazza, amely a program weboldalán található meg: https://myaccount.ecosim.hu.

A Játékos a személyes adatainak Partnerek általi kezelésével kapcsolatban bármikor kérdést intézhet a Partnerek felé az info@uzletrace.hu, vagy a support@ecosim.hu e-mail címen, melyet legkésőbb egy hónapon belül Partnerek kötelesek megválaszolni, illetve ha kell, intézkedni.

10.2. A regisztrációs határidő lejárta után a Partnerek átadják a következő személyes adatokat a Szervező számára további adatkezelésre az alábbi célokból:

 • teljes név (Játékos azonosítása)
 • e-mail cím (Játékos azonosítása, információk közlése)
 • telefonszám (információk közlése, ellenőrzés)
 • irányítószám (Játékos azonosítás)
 • születési dátum (Játékos korának megállapítása)

Az átadott adatokat továbbiakban a Szervező is kezeli. Kérjük, ha bármi kérdése, vagy észrevétele van ezzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot elektronikusan a Partnerekkel.

10.3. Jelen adatkezelési tájékoztató a Szervezőnek a Játék lebonyolításhoz kapcsolódó adatkezelésére vonatkozik. A marketing megkeresésekre vonatkozó adatkezelést külön, a Szervezőnek a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

10.4. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partnerek (adatfeldolgozó) a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partnerek - a Szabályzat elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján – a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokon túl, az alábbi célból kezelik és dolgozzák fel:

a Játék lebonyolítása céljából. Ennek keretében a Szervező:

 • a Játékosokat azonosítja
 • Játékkal kapcsolatos értesítéseket, tájékoztatásokat, valamint fontos információkat kommunikál a Játékosok számára
 • a Játék nyereményére jogosult Játékosokat megállapítja, értesíti, illetve az Ajándékokat átadja, az Ajándékokkal kapcsolatos adófizetés teljesítését igazolja, valamint megállapítja, hogy a Játékosok a 18. életévüket betöltötték, amely a Játékban való részvétel feltétele.

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, születési dátum. A Játék során a Játékosok által a tanulmányokra vonatkozóan megadott adatokat, a nyelvismeretekre, valamint IT ismeretekre vonatkozó adatokat a Szervező nem kezeli, azt kizárólag a Partnerek önálló adatkezelőként saját célból használja, fel, melyet a Partnerek külön adatkezelési tájékoztatója tartalmaz (https://myaccount.ecosim.hu).

10.5. A hozzájárulás megadása önkéntes és a Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Játékos az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: info@uzletrace.hu. A hozzájárulás visszavonása a Játékosra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

10.6. Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Az OTP Bank Nyrt., mint Szervező és adatkezelő a Részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi el. Az adatokat Bank Simulations Kft. és EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. dolgozza fel, mint Partnerek és adatfeldolgozók, akinek elérhetősége az alábbi: 

 • Ecosim Üzleti Szimulációk Kft. (1094 Budapest, Páva utca 13. 5. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-714023)
 • Bank Simulations Kft. (2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 87/B., cégjegyzékszám: CG-13-09-177162)

10.7. Szervező, mint adatkezelő és Partnerek, mint adatfeldolgozó szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.

A Játékosok a Weboldalon a „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez” checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, a Szervező és Partnerek (adatfeldolgozó) pedig szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

10.8. A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

10.9. Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu). 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).

11. Jogorvoslati lehetőségek 

11.1. A Játékos az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken: informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666. 

11.2. A Játékos továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

11.3. A Játékosnak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Játékos a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Játékos szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

 

Budapest, 2019. szeptember 19.

OTP Bank Nyrt., Szervező